Водата на живота – да подарим на тялото си енергия и здраве

18 апр., 2022 | TYENT България в медиите

Философът Лао Дзъ казва, че нищо не е по-меко и по-гъвкаво от водата, ала все пак няма нещо, което може да я победи. Така всеобхватна е нейната сила. Понякога акустиката ѝ ни пленява с тишината на живописно езеро, друг път шумът на океанските вълни плаши, трети път капчиците по ръцете ни са толкова малки, а историите зад тях – тъй големи. Когато я няма, когато изворът е пресушен, когато кладенецът е пуст, тогава сякаш си спомняме за същинското ѝ богатство – няма как да оцелеем без вода. И както ние всички сме част от нея и тя – от нас, осъзнаваме, че можем без всичко друго, но не и без тази живителна течност. Ще оцелеем, макар и трудно, без любов, без приятелства, без сбъднати мечти, без реализирани блянове, но не и без вода. И наистина, ако има магия в живота, то тя със сигурност се съдържа във формулата H 2 O.

Здравето и TYENT България

Защото здравето на човека зависи от водата. Защото съществуването ни зависи от водата. Защото всичко около нас – растения, животни, планета – зависи от водата. Разбира се, тук има още нещо изключително важно – качеството. Ако приемем, че в развития свят средната продължителност на живота е около 78 години, може ли да си представите към тях да прибавите още цели 10–15 години, ако пиете само висококачествена вода? Да, точно така – изследвания на учени от цял свят показват, че продължителността на живота е пряко свързана с качеството на водата, която консумираме. Как иначе бихме си обяснили, че сред столетниците най-много са онези, които редовно пият вода от естествени извори и кладенци?

Become part of the TYENT family. Get -5% on your order